SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Indledning
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre de fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Både privatpersoner og erhvervsdrivende kan handle hos Viborg Gulvforum. I vores webshop kan der betales med følgende korttyper; Dankort, eDankort, Visa, MasterCard og JCB. Der pålægges ikke ekstra kort gebyrer.

Erhvervsdrivende har tillige mulighed for at indgå aftale om fakturering med betalingsfrist. Der leveres overalt i Danmark, dog undtaget ikke-bro faste øer, Grønland og Færøerne. Levering til ikke-bro faste øer samt levering udenfor Danmark sker efter særskilt aftale.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner, inkl. moms.

 

3. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de leverede produkter tilkommer VIBORG GULVFORUM, indtil disse er fuldt og helt betalt af køber.

 

5. Levering

 

5.1 Leveringstid og risiko

Levering finder sted på købers forretningsadresse eller efter nærmere aftale på angivet adresse. Alle forsendelser, der foretages af sælger pr. bil. er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt for en lastvogn ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning. Vi afsender vores varer med lokale fragtmænd, prisen for levering er 170,- inkl. moms.

Levering regnes ved vognkant, og risikoen for varen overgår samtidig til køber. Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Leveringer som efter købers ønske stilles uden kvittering, er for købers egen risiko ved eventuelle mangler og beskadigelser som er påført efter levering

Vi tilbyder også du kan afhente din ordre i vores butik, du finder os her:

Viborg Gulvforum A/S

Liveøvej 9B

8800 Viborg

5.2 Leveringsomkostninger
Leveringsomkostningerne følger Viborg Gulvforum transportørs prisliste og oplyses ved bestillingen.

Hvis køber ønsker at afhente varer skal dette aftales på forhånd.

5.3 Reklamation
Købelovens mangels regler finder anvendelse på varekøb.

Køber skal ved levering - og inden der kvitteres for modtagelsen - kontrollere at det korrekte antal er leveret, og at varerne er i hel og ubeskadiget stand. Er der skader på varerne eller svarer antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal køber meddele dette skriftligt ved påtegning på fragtbrevet. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

6. Fortrydelsesret
Der er fuld fortrydelsesret inden for 14 dage. Ved evt. returnering skal køber dog selv betale returnerings-omkostningerne. Varer skal returneres uskadt og i original emballage. Køber skal kontakte sælger på tlf. 86 29 99 44 inden varerne returneres.

 

7. Betaling

Leverancer til private betales kontant ved køb, og beløbet trækkes ved afsendelse fra lager. Transaktionsgebyret følger de af PBS fastsatte gebyrer. Leverancer til virksomheder, herunder delleverancer, betales kontant ved køb eller netto kontant senest 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er udtrykkelig skriftligt aftalt.
Købers indkøbsbetingelser er kun gældende under forudsætning af VIBORG GULVFORUM skriftligt har accepteret dem.
Så frem betalingsbetingelserne ikke overholdes, beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr.

 

8. Produktinformation

Køber er ansvarlig for at varen benyttes i.h.t. brugervejledningen, og at varen i sin helhed egner sig til købers behov/anvendelse.

 

9. Generelle oplysninger

Juridisk navn: VIBORG GULVFORUM 

Organisationsform: Aktieselskab
CVR-nr: 
34071888
Adresse: 
Livøvej 9B, 8800 Viborg
E-mailadresse: 
info@ViborgGulvforum.dk
Telefonnummer: 
86 29 99 44

 

10. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf. nr., mobil nr., hoved tlf. nr., *CVR nr., *EAN nr. og e-mailadresse

*Er kun obligatorisk hvis du handler som virksomhed eller institution.

Vi registrerer dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos VIBORG GULVFORUM og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på ViborgGulvforum.dk er VIBORG GULVFORUM.

Som registreret hos VIBORG GULVFORUM har du altid ret til at gøre indsigelse mod registrering. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@ViborgGulvforum.dk